ಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಟಿಟಿಪಿ ಕ್ರಿಯೆ

ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ : ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ) ದಿನಾಂಕ : 08.05.2019  Click Here
 ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ) ದಿನಾಂಕ : 08.05.2019  Click Here
 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೂಚನೆ : ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿಸಿ 946, 947  Click Here
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : – ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ   Click Here
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ- ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆoಟ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ರ)  Click Here
ಟೆಂಡರನ್ನು ದ್ವಿಹಂತ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ   Click Here
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ  Click Here
ದಿನಾಂಕ 22-08-2017ರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ  Click Here
ಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಟಿಟಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆ (ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು /
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಮತ್ತು ಕೆಟಿಪಿಪಿ ನಿಯಮಗಳು 2000, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ)
 Click Here

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-07-2020 01:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin