ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (A)

 

  ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ವಿಭಾಗಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ 

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಪಿಂಚಣಿ ವಿಭಾಗ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 3. ಎಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ವಿಭಾಗ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 4. ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ    

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 5. ಸ್ಕಾಡಾ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 6. ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 7. ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 8. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಖೆ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9. ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 10.

ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ. ಮತ್ತು

ಎಲ್. ಡಿ .ಸಿ ವಿಭಾಗ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11.  ಟಿ.ಪಿ.  ವಿಭಾಗ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ವಲಯ ಕಚೇರಿ 

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ

   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ

   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

 ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ

   ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ

   ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ನಗರ 

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. ಹೊಸಪೇಟ ಗ್ರಾಮೀಣ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4.  ಗಂಗಾವತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5.  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ 1 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6.  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ 2

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7.  ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8.  ಬೀದರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9.  ಹುಮನಾಬಾದ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10.  ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 11.  ರಾಯಚೂರ ಗ್ರಾಮೀಣ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 12.  ಸೇಡಂ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 13.  ಸಿಂಧನೂರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 14.  ಹೊಸಪೇಟ ನಗರ ಕಚೇರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

15.  ರಾಯಚೂರ ನಗರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

16.  ಯಾದಗಿರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಸಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ರೈಯಚುರ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. ಕಲಬುರಗಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ಕೊಪ್ಪಳ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5. ಬೀದರ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ ಕಚೇರಿ

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಎಮ್.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಎಮ್.ಆರ್.ಟಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಜಗ್ರತದಳ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಜಗ್ರತದಳ ಕಚೇರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-04-2020 01:43 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin