ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಲಯ

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ   ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ  ಕಛೇರಿ ಮೊಬೈಲ್
ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ವಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8472 221950 94483-59005
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 8472 221950 94808-44644
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ (ಕಚೇರಿ) 8472 220241 94495-97445
ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ 8472 256740 94484-66807
ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ 8472 256089 94495-97400
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8472 220241 94808-44646
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8472 220241 94808-44645
ಒ ಮತ್ತು ಎಂ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8392 275718 94483-59029
ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 8392 275718
ಸುಪೆರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ (ಕಚೇರಿ) 8392 275717 94495-97446
ಖಾತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ 8392 275717 94480-85510
ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 8392 275713
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8392 275711 94489-99962
ಸಹಾಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ) 8392 275711 94489-99963
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, (ಕಾಮಗಾರಿ) 8392 94480-44601

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-03-2020 04:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin