ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (B)

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
New 2019-20 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)  

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

1. 2018-19 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. 2017-18ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. 2016-17 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. 2015-16 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5. 2014-15  ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6. 2013-14 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7. 2012-13 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8. 2010-11 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9. 2009-10 ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 10.  2008-09  ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 11.  2005-06  ಆರ್‌ಟಿಐ 4 (1) (ಬಿ)

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯ್ದೆ -2005 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

 

ಆದೇಶದ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಕಲನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೆಸ್ಕಾಮ್.

 

ಜೆಸ್ಕಾಮ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

 

ಜೆಸ್ಕಾಮ್ 1 ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-07-2020 03:39 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin