ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆರ್ ಟಿ ಐ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1) (A)

  ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ವಿಭಾಗಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ 

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಪಿಂಚಣಿ ವಿಭಾಗ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 3. ಎಚ್‌ಆರ್‌ಡಿ ವಿಭಾಗ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 4. ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಖೆ    

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 5. ಸ್ಕಾಡಾ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 6. ಖರೀದಿ ಶಾಖೆ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 7. ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 8. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಖೆ   

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9. ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 10.

ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ. ಮತ್ತು

ಎಲ್. ಡಿ .ಸಿ ವಿಭಾಗ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11.  ಟಿ.ಪಿ.  ವಿಭಾಗ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ವಲಯ ಕಚೇರಿ 

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ

   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ

   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

 ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ

   ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5. ವೃತ್ತ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರ

  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ

   ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ನಗರ 

 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. ಹೊಸಪೇಟ ಗ್ರಾಮೀಣ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4.  ಗಂಗಾವತಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5.  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ 1 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6.  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ 2

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7.  ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8.  ಬೀದರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

9.  ಹುಮನಾಬಾದ 

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10.  ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 11.  ರಾಯಚೂರ ಗ್ರಾಮೀಣ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 12.  ಸೇಡಂ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 13.  ಸಿಂಧನೂರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 14.  ಹೊಸಪೇಟ ನಗರ ಕಚೇರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

15.  ರಾಯಚೂರ ನಗರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

16.  ಯಾದಗಿರ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಸಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿಗಳು

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ರೈಯಚುರ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. ಕಲಬುರಗಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4. ಕೊಪ್ಪಳ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5. ಬೀದರ ಸಿ.ಮತ್ತು ಎಮ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ ಕಚೇರಿ

 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿಗಳು

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಎಮ್.ಆರ್.ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2. ಎಮ್.ಆರ್.ಟಿ ಕಲಬುರಗಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಜಗ್ರತದಳ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

1. ಜಗ್ರತದಳ ಕಚೇರಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-10-2020 12:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಗುವಿಸಕಂನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080