ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿಷಯ

ಗಾತ್ರ

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

1

 

 ಖಾತೆಗಳ ಸಂಪುಟ -1

 

2MB

 

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

 

2 ಖಾತೆಗಳ ಸಂಪುಟ -2 (ಎ) 3MB

 

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ


 

3 ಖಾತೆಗಳ ಸಂಪುಟ -2 (ಬಿ) 3MB 

ಸೂಚ್ಯಂಕ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 414 - 500

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 501 - 566

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 567 - 634

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 635 - 695

 

4 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ -3 ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 13.91MB

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

5
ಅನುಬಂಧ -I, II ಮತ್ತು III ರಿಂದ ಖಾತೆಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಸಂಪುಟ -3.
11.50MB

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

6. ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು (ಕರ್ತವ್ಯಗಳು) (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ) 1975 2.51MB  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 
7. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ 1.91MB  ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-06-2020 06:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin