ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಹೆಸರು

GOK ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

1

ಡಾ. ಎನ್. ಮಂಜುಳಾ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

DIN:07508345

No.EN 151 Energy 2019  ದಿನಾಂಕ :22.08.2019   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್    ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಸ್ಕಾಂ. ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ್, ಕೆ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009

2

ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡ್ವೆ ರಾಹುಲ್ ತುಕಾರಾಮ್

ಭಾ.ಆ.ಸೇ

 

  No DPAR 321 SAS                   2020 ದಿನಾಂಕ:06.07.2020 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ  ಜೆಸ್ಕಾಂ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ -585102
3

ಶ್ರೀ.ಸೋಮಶೇಖರ್.ಬಿ.ಆರ್
ನಿರ್ದೇಶಕ(ತಾಂತ್ರಿಕ)
DIN:09528575

No.ENERGY 638 EEB 2021
ದಿನಾಂಕ:01.02.2022
 
 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ  ಜೆಸ್ಕಾಂ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ -585102

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

4
ಶ್ರೀ.ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಬಡೋಲೆ
IAS., DIN:09637838
 
No.EN 155 FEB 2021    ದಿನಾಂಕ:04.06.202 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಐವನ ಶಾಹಿ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ
5
ಶ್ರೀ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಮುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್
IAS., DIN ಸಂಖ್ಯೆ:09660964
 
 No.ENERGY 526         EEB 2020                  ದಿನಾಂಕ:22.06.2022 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ   ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,  ರೂ.ನಂ 250, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ  ವಿದನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1

6

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ ಕರ್ಜಿಗಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್., 

DIN:09267361

 

No. ENERGY 445 EEB 2021 ದಿನಾಂಕ:07.09.202 ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ & ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ ಡಿ ಎಂ & ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, (ಎ ಡಿ ಎಂ & ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560009

7

 ಶ್ರೀ. ಜಿ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ

DIN:08941374

No. Energy 526 EEB
2020
ದಿನಾಂಕ:21.10.2020
ಹೆಚ್ಚುವರಿನಿರ್ದೇಶಕ (ಎನ್‌ಸಿಇ),
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್‌ಸಿಇ), ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
3 ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂಮ್ ನಂ.324 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01

 

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

8

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಶೀಲಾ

 DIN :09124417

No.EN 160 EEB 2021   ದಿನಾಂಕ:16.03.2021 ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಇಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಪಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಇಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಪಿ ಸೆಲ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240,2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ್ ಸೌಧಾ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -56001
9  
ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ
DIN:09663628
No. ENERGY 275 EFB 2022 ದಿನಾಂಕ:01.07.2022  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು -09 

10

ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ T.M

DIN:08522445

No.EN 97 CORD 2019           ದಿನಾಂಕ:08-07-2019  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲೀ ಬುಲ್ಡಿಂಗ್, 28, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಧಿಕಾರೇತರ   ನಿರ್ದೇಶಕರು

11

ಶ್ರೀ.ಬಾಬಾರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್

DIN:09008056

ENERGY 636 EEB 2020

ದಿನಾಂಕ:27-11-2020

 

ನಿರ್ದೇಶಕ,ಜೆಸ್ಕಾಂ
(ಅಧಿಕಾರೇತರ)
#MIG-93 ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ನೌಬಾದ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ-585402

12

ಶ್ರೀ.ವಿರಣ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಂಗಾಣೆ

DIN:09008057

ENERGY 636 EEB 2020

ದಿನಾಂಕ:27-11-2020

 
ನಿರ್ದೇಶಕ,ಜೆಸ್ಕಾಂ
(ಅಧಿಕಾರೇತರ)

ದತ್ತಾರ್ಗನ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

Aland district-585311 

13

ಶ್ರೀ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

DIN:09008093 

ENERGY 636 EEB 2020

ದಿನಾಂಕ:27-11-2020

 

ನಿರ್ದೇಶಕ,ಜೆಸ್ಕಾಂ
(ಅಧಿಕಾರೇತರ)
ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸೈನಗರ ಹಿಂದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587101

ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

14

ಶ್ರೀ.ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್

  ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ  ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ
15 ಶ್ರೀ.ಕಿರಣ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್   ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-07-2022 06:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಗುವಿಸಕಂನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080