ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಹೆಸರು

GOK ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಡಾ. ಎನ್. ಮಂಜುಳಾ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

DIN:07508345

No.EN 151 Energy 2019  ದಿನಾಂಕ :22.08.2019   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್    ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಸ್ಕಾಂ. ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ್, ಕೆ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  ಕಚೇರಿ:080-22214342
ಕಚೇರಿ: 080-22244556

ಇ-ಮೇಲ್: mdkptcl@gmail.com

ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡ್ವೆ ರಾಹುಲ್ ತುಕಾರಾಮ್

ಐಎಎಸ್

  No DPAR 321 SAS                   2020 ದಿನಾಂಕ:06.07.2020 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ  ಜೆಸ್ಕಾಂ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ -585102  ಕಚೇರಿ: 08472-256581
ಕಚೇರಿ: 08472-256579
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08472-256842
ಇ-ಮೇಲ್: mdgesco@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಜಯಕುಮಾರ್

DIN:07689768

No.EN 136EEB 2019

ದಿನಾಂಕ:14.06.2019  

ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ತಾಂತ್ರಿಕ), ಜೆಸ್ಕಾಂ  ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ  ಕಚೇರಿ:08472-256980
ಇ-ಮೇಲ್:dtgescom@gmail.com   

ಡಾ. ರಾಜಾ ಪಿ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ

DIN:0008337044

No.EN 153 SAMNVAYA 2018    ದಿನಾಂಕ:07.11.2018 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಐವನ ಶಾಹಿ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ

 ಕಚೇರಿ:08472-278666

ಇ-ಮೇಲ್ : ceogulbarga@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 

DIN:06782021

No. ENERGY 192 EBS 2020 ದಿನಾಂಕ:08.05.2020  ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ & ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ ಡಿ ಎಂ&ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, (ಎ ಡಿ ಎಂ&ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560009

 ಕಚೇರಿ:080-23541663    

ಇ-ಮೇಲ್ : directore.ahr.kptcl@gmail.com

ಶ್ರೀ.  ಎಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ .  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

DIN No.08215036

No. ENERGY 88 EBS 2019 ದಿನಾಂಕ:24.09.2019  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,  ರೂ.ನಂ 250, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ  ವಿದನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
ಕಚೇರಿ: 080-22251121

ಶ್ರೀ. ಪುರುಶೋತಮ ಸಿಂಗ

DIN No. 07540018

No.EN 101 SAMNVAYA 2018    ದಿನಾಂಕ:01.06.2018  ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ವಿದನ್ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಚೇರಿ: 080-22033552,080-22033523  


ಇ-ಮೇಲ್ : purushothamsingh@rediffmail.com

ಶ್ರೀ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್. ಬಿರಾದರ್

 DIN :07599967

No.EN 101 SAMNVAYA 2018    ದಿನಾಂಕ:01.06.2018  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, & ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಚೇರಿ:080-22035204      

ಇ-ಮೇಲ್: rsbr73@yahoo.com

energyescom@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ T.M

DIN:08522445

No.EN 97 CORD 2019           ದಿನಾಂಕ:08-07-2019  ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲೀ ಬುಲ್ಡಿಂಗ್, 28, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ: 080-22281049, 080-22910706
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22281049
ಇ-ಮೇಲ್: shivp.tml@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಅರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

DIN:07924084

No.EN 193 SAMNVAYA 2016    ದಿನಾಂಕ:14.08.2017  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು -09

ಕಚೇರಿ:080-22354926    

ಇ-ಮೇಲ್:sangha659@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-07-2020 11:15 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin