ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಹೆಸರು

GOK ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಾನೀಕರಣ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಡಾ. ಎನ್. ಮಂಜುಳಾ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

DIN:07508345

No.EN 151 Energy 2019  ದಿನಾಂಕ :22.08.2019   ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್    ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆಸ್ಕಾಂ. ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ್, ಕೆ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  ಕಚೇರಿ:080-22214342
ಕಚೇರಿ: 080-22244556

ಇ-ಮೇಲ್: mdkptcl@gmail.com

ಶ್ರೀ.ಪಾಂಡ್ವೆ ರಾಹುಲ್ ತುಕಾರಾಮ್

ಭಾ.ಆ.ಸೇ

 

  No DPAR 321 SAS                   2020 ದಿನಾಂಕ:06.07.2020 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ  ಜೆಸ್ಕಾಂ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ -585102  ಕಚೇರಿ: 08472-256581
ಕಚೇರಿ: 08472-256579
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08472-256842
ಇ-ಮೇಲ್: mdgesco@gmail.com

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಡಾ. ದಿಲೀಶ್ ಸಾಸಿ . ಭಾ.ಆ.ಸೇ

 

No.EN 155 FEB 2021    ದಿನಾಂಕ:11.05.2021 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಅಧಿಕಾರಿ,  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಐವನ ಶಾಹಿ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ

 ಕಚೇರಿ:08472-278666

ಇ-ಮೇಲ್ : ceogulbarga@gmail.com

 ಶ್ರೀ. ಜಿ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಂ

DIN:08941374

No. Energy 526 EEB
2020
ದಿನಾಂಕ:21.10.2020
 
 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಎನ್‌ಸಿಇ),
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎನ್‌ಸಿಇ), ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
3 ನೇ ಮಹಡಿ, ರೂಮ್ ನಂ.324 ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01

ಕಚೇರಿ:080-22035204
ಇ-ಮೇಲ್:
energyescoms@gmail.com
ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ ಕರ್ಜಿಗಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್., 

DIN:09267361

No. ENERGY 445 EEB 2021 ದಿನಾಂಕ:07.09.2021  ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ & ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎ ಡಿ ಎಂ & ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, (ಎ ಡಿ ಎಂ & ಎಚ್ ರ್ ಡಿ), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560009

 ಕಚೇರಿ:080-23541663    

ಇ-ಮೇಲ್ : directore.ahr.kptcl@gmail.com

ಶ್ರೀ. ನಿತೀಶ್.ಕೆ .  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

DIN No.08890701

No. ENERGY 526 EEB 2020 ದಿನಾಂಕ:19.10.2020  ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-III
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,  ರೂ.ನಂ 250, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ  ವಿದನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-1
ಕಚೇರಿ: 080-22033362
ಇ-ಮೇಲ್ :ds3fdoffice@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ಶೀಲಾ

 DIN :09124417

No.EN 160 EEB 2021   ದಿನಾಂಕ:16.03.2021 ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಇಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಪಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶಕ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಇಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಪಿ ಸೆಲ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 240,2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ್ ಸೌಧಾ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -56001

ಕಚೇರಿ:080-22034809     

ಇ-ಮೇಲ್:dtemcpp@gmail.com

ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಅರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ

DIN:07924084

No.EN 193 SAMNVAYA 2016    ದಿನಾಂಕ:14.08.2017   ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು -09 

ಕಚೇರಿ:080-22354926    

ಇ-ಮೇಲ್:sangha659@gmail.com

 

ಶ್ರೀ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ T.M

DIN:08522445

No.EN 97 CORD 2019           ದಿನಾಂಕ:08-07-2019  ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜೆಸ್ಕಾಂ & ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೆಇಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲೀ ಬುಲ್ಡಿಂಗ್, 28, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿ: 080-22281049, 080-22910706
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22281049
ಇ-ಮೇಲ್: shivp.tml@gmail.com

ಅಧಿಕಾರೇತರ   ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ.ಬಾಬಾರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್

DIN:09008056

ENERGY 636 EEB 2020

ದಿನಾಂಕ:27-11-2020

 

ನಿರ್ದೇಶಕ,ಜೆಸ್ಕಾಂ
(ಅಧಿಕಾರೇತರ)
#MIG-93 ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ನೌಬಾದ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ-585402

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ:9448387551 

ಶ್ರೀ.ವಿರಣ್ಣ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮಂಗಾಣೆ

DIN:09008057

ENERGY 636 EEB 2020

ದಿನಾಂಕ:27-11-2020

 
ನಿರ್ದೇಶಕ,ಜೆಸ್ಕಾಂ
(ಅಧಿಕಾರೇತರ)

ದತ್ತಾರ್ಗನ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

Aland district-585311 

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ:9448359873 

ಶ್ರೀ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

DIN:09008093 

ENERGY 636 EEB 2020

ದಿನಾಂಕ:27-11-2020

 

ನಿರ್ದೇಶಕ,ಜೆಸ್ಕಾಂ
(ಅಧಿಕಾರೇತರ)
ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸೈನಗರ ಹಿಂದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587101

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ:9886580150 

ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಶ್ರೀ.ಬಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್

  ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಿ  ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ-ಮೇಲ್:fagescom@yahoo.com
ಶ್ರೀ.ಕಿರಣ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್   ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಇ-ಮೇಲ್:csgescom@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-10-2021 11:04 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಗುವಿಸಕಂನಿ)
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080